Kontakti

Articles tagged 'coaching'

ProfileXT®

Need to screen job applicants and select the best candidates?

The ProfileXT® is an assessment tool... More

Page not found

The page you are looking for has not been found. More

Page not found

The page you are looking for has not been found. More

Toimetulek ja stress

Koolituskomplekt
koolitajale, konsultandile, coach'ile

Ülevaade

More

Z-protsess

Kuidas panna meeskonnas tegevused sujuvalt liikuma?
Kuidas juhtida innovatsiooni?
Kuidas protsesside juhtimise abil saab meeskond olla tulemuslikum?
Kuidas seda kõike teha, arvestades meeskonnaliikmete rolle ja seda, mis on iga liikme tugevused?

Meeskonnatöö rollide... More

Page not found

The page you are looking for has not been found. More

363 For Leaders

For managers, HR... More

Page not found

The page you are looking for has not been found. More

More

More

DiSC® Action Planners

Put the knowledge to use

Action Planners are tools that reinforce learning and applying... More

Stress un tā pārvarēšana

Mācību komplekts
pasniedzējiem, konsultantiem un skolotajiem

Pārskats

... More

Z-process

Kā panākt, lai kolektīvā viss darbojas nevainojami?
Kā vadīt inovācijas?
Kā kolektīvs var strādāt efektīvāk, izmantojot procesa vadību?
Kā to visu paveikt, ņemot vērā lomas kolektīvā un katra kolektīva locekļa stiprās puses?

Atbilstoši Komandas... More