Par mums

Par uzņēmumu

Uzņēmums OÜ IPB Partners ir dibināts 2005. gadā, pārņemot DiSC partnera pamata darbības jomas no OÜ Inscape Baltic kompānijas. Mēs esam Everything DiSC (Wiley zīmols) autorizēts un licenzēts partneris. Piedāvājam Everything DiSC (Wiley zīmols) un tā partneru izstrādātās un mūsu mērķa tirgum pielāgotās un attīstītās uzvedības novērtēšanas un uzvedības prasmju attīstības metodikas, kas palīdz atklāt, uzlabot un pielietot praksē cilvēka individuālās uzvedības prasmes.

Mēs piedāvājam DiSC sertifikāciju un konsultācijas un mēs attīstām DiSC balstītus instrumentus atbilstoši mērķa tirgu prasībām. DiSC ir piemērots izmantošanai visās jomās, kur ir svarīga cilvēka uzvedība: personāla attīstība sākot no pieņemšanas darbā līdz darba attiecību izbeigšanai – personāla novērtēšana un atlase, jauno darbinieku apmācība, komandas darbs, vadība, komunikācija, konfliktu risināšana, attīstības pārrunas, karjeras plānošana, koučings u.c.

 

 

Mūsu mērķa tirgi:

Mūsu mērķa tirgi ir Igaunija, Latvija, Lietuva, Krievija, Baltkrievija un Ukraina. Pirmo reizi DiSC metodiku šajās valstīs sāka lietot jau 1997. gada un kopš tā laika, vairāk kā 100 000 cilvēku šajās valstīs ir izmantojuši DiSC attīstības instrumentus savas personīgās attīstības veicināšanai.

Mūsu misija:

Mūsu misija ir piedāvāt labākos, uz zinātniskiem pētījumiem balstītus, lietošanai gatavus un savstarpēji integrējamus instrumentus cilvēka uzvedības vērtēšanai un uzvedības iemaņu attīstīšanai, kā arī sniegt atbalstu to lietošanā, nodrošinot klientu atbalstu, konsultācijas un apmācību.

Mūsu vīzija:

Vēlamies kļūt par sadarbības partneriem tiem uzņēmumiem, kuru darbība vērsta uz mērķa tirgiem, piedāvājot tiem inovatīvus un uzticamus cilvēku resursu attīstības risinājumus, jo esam pārliecināti, ka mūsu klienti vēlas saņemt kompleksus risinājumus viņu priekšā stāvošajiem uzdevumiem un problēmām.

Mūsu vērtības:

  • Uz klienta vajadzībām orientēta darbība – mūsu piedāvātie risinājumi ir izstrādāti konkrētu rezultātu sasniegšanai. Mēs augstu vērtējam klienta apmierinātību un investīcijas rentabilitāti
  • Uzticamība – mūsu piedāvātās vērtēšanas metodes ir balstītas uz zinātniskiem pētījumiem un piemērotas visiem mērķa tirgiem
  • Ieguvums cilvēkam – sevis un apkārtējo labāka izpratne dod iespēju mainīt savu uzvedību, ļaujot sasniegt labākus rezultātus un pārvarēt šķēršļus. Mēs augstu vērtējam cilvēka kā indivīda attīstību un tās sniegtos guvumus